HAEMME KUORONJOHTAJAA JA ÄÄNENMUODOSTAJAA!


Vox Aurean tuki ry hakee kuoronjohtajaa, jonka tehtävänä on johtaa Voxin Muskarikuoroa. Tehtävään sisältyy lisäksi toimiminen Kolmekuutoset-kuoron äänenmuodostajana ja pianistina.


Kuoronjohtajan tehtäviin kuuluu:

- Voxin Muskarikuoron johtaminen

- Äänenkäytön opettaminen ja kuoron äänenmuodostus

- Ohjelmiston suunnittelu-, valinta- ja sovitustyö

- Konserttien, esiintymisten ja musiikkiprojektien organisointi

- Lasten musiikkikasvatus: musisoinnin ilon ja innostuksen vahvistaminen sekä musiikillisten perustaitojen opettaminen lasten ja nuorten kasvua tukien

- Verkostoituminen, aktiivisuus ja yhteistyö kuorokentällä sekä yhteistyökumppanien kanssa

- Vuorovaikutus ja viestintä perheiden, koulujen sekä tiedotusvälineiden kanssa

- Yhteistyö Vox Aurean tuki ry:n muiden kuorojen kanssa sekä yhdistyksen hallituksen kanssaVoxin Muskarikuorossa pääpaino on yksiäänisessä laulamisessa sekä äänenkäytön harjoittelemisessa leikin ja laulun avulla. Kuoro on tarkoitettu n. 3–6 -vuotiaille laulajille. Kuorolaiset opettelevat kuorolaulamiseen liittyviä alkeita ja ryhmässä toimimista. Kuoron ohjelmistossa on perinteisiä ja uusia lastenlauluja sekä kansanlauluja. Muskarikuorossa harjoitellaan samalla perussykettä sekä rytmiikkaa käyttäen ääniharjoituksia, rytmisoittimia ja kehorytmejä. Voxin muskarikuoro valmentaa jatkamaan kuoroharrastusta myöhemmin muissa Vox Aurean kuoroperheen kuoroissa. Muskarikuoro harjoittelee tiistaisin klo 17-18.


Kolmekuutoset on n. 9 -12 -vuotiaiden laulajien kuoro. Kolmekuutosissa laulajat totuttelevat kuorotyöskentelyyn ja taitojen edistyessä heillä on mahdollisuus pyrkiä edustuskuoroon Vox Aureaan. Kolmekuutoset harjoittelee torstaisin klo 17 -19.


Kuoronjohtajan tehtävänä on harjoituttaa Muskarikuoroa säännöllisesti koulujen lukuvuoden aikana (45 min/vko). Lisäksi Kolmekuutosilla on viikoittaisten harjoitusten lisäksi harjoituslauantai kuusi kertaa lukuvuodessa sekä mahdollinen kuoroleiri kerran lukuvuodessa. Muista tehtävistä sovitaan erikseen.

 

Kuoronjohtajaksi valittavalta edellytetään:

- Opettajan pedagogiset aineopinnot

- Kuoronjohto- ja lauluopintoja 

- Kuorotoimintaan soveltuvaa säestystaitoa pianolla

 

Lisäksi kuoronjohtajaa valittaessa hakijan eduksi luetaan:

- Soveltuvat musiikkipedagogiset yliopisto- tai korkeakouluopinnot

- kuoronjohtokokemus

- opetuskokemus lasten parissa

- vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

- taiteellinen visio

- verkostoitumistaidot

- kehittämistaidot ja -motivaatio

- oppijalähtöisyys

- organisointitaidot


Palkkaus

 

Palkan määräytymisessä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta musiikkialan sivutoimisen tuntiopettajan päätoimisuutta koskevin osin. Lisäksi palkan määräytymisessä otetaan huomioon toimenkuvaan kuuluvat muut kuin kuoronjohtotehtävät.

 

Työn alkaminen ja työsuhteen kesto

 

1.8.2023 alkaen toistaiseksi

 

Miten haetaan

 

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen puheenjohtaja@voxaurea.fi

Haku päättyy 26.6.2023, jonka jälkeen Vox Aurean tuki ry:n hallitus kutsuu haastateltaviksi tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat. Haastattelut pyritään pitämään viikolla 26. Kuoronjohtajan valinnasta päättää Vox Aurean tuki ry:n hallitus.

 

Lisätietoja kuoroperheen toiminnasta: voxaurea.fi