Vox Aurea

VOX AUREA - KULTAINEN ÄÄNI

Vox Aurea, kultainen ääni, on Jyväskylän perusopetuksen edustuskuoro. Vox Aurea kuu­luu maamme eturivin lapsikuoroihin ja sen taso on tunnettu myös kansainvälisesti. Kuoroa johtaa FL Sanna Salminen.

Vox Aurea -kuoro perustettiin Jyväskylän musiikkiluokkien oppilaista vuonna 1968. Jo ensimmäisinä toimintavuosinaan kuoro kohosi maamme lapsikuorojen parhaimmistoon ja on palkittu niin kotimaisissa kuin ulkomaisis­sa kilpailuissa. 


Vox Aurea on kuulunut maailman lapsikuorojen kärkeen jo 50 vuoden ajan. Kuoro on konsertoinut eri puolilla kotimaata ja valloittanut yleisönsä myös muualla Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa. Kuoro on levyttä­nyt tyylillisesti monipuolista musiikkia koko toimintansa ajan. Viimeisin levy, Aalloilla, on vuodelta 2014 ja sisältää kansanmusiikkivaikutteisia kappaleita eri puolilta maailmaa.


Vox Aurea -kuorossa laulaa tällä hetkellä lähes 60 iältään 11-18 -vuotiasta lasta ja nuorta. Laulajat valitaan kuo­roon pääsykokeen perusteella. Jyväskylän koulujen musiikkiluokkien työ luo perustaa Vox Aurean musiikilliselle tasolle.


Vox Aurea tarjoaa kuorolaiselle ammattiohjauksessa kuorolaulun harrastamismahdolli­suuden ja sen kehittämisen musiikillisesti aina kansainväliselle tasolle asti. Vox Aureassa lau­laminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä työtä. Työskentely ammattiohjauksessa tukee monin tavoin nuorten kasvua sekä musiikillista osaamista - monille kuo­ron laulajille musiikista on tul­lut ammatti tai ainakin elinikäinen harrastus. Kuorossa syntyneet ystävyyssuhteet kantavat pitkälle aikuisuuteen.