Kuoroperhe

Vox Aurean kuoroperhe:

viitoitettu polku kuoromaailman huipulle


Vox Aurean kuoroperheessä laulaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä työtä. Kuorot muodostavat polun, joka etenee ikätason ja laulajien taidon mukaan. Kuoroperhe tarjoaa kuorolaulun harrastamismahdollisuuden päiväkoti-ikäisestä täysi-ikäiseksi, aina korkealle kansainväliselle tasolle saakka.


Työskentely musiikin ja pedagogiikan ammattilaisten ohjauksessa tukee monin tavoin lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä musiikillista osaamista.


Vox Aurean kuoroperheeseen kuuluvat seuraavat kuorot:


  • Muskarikuoro (4 - 5-vuotiaat)
  • NollaKakkoset (6 - 8-vuotiaat)
  • KolmeKuutoset (9 - 12-vuotiaat)
  • Vox Aurea (11 - 18-vuotiaat)

MUSKARIKUORO


Kuoro on tarkoitettu 3–5 -vuotiaille laulajille.
Muskarikuorossa pääpaino on yksiäänisessä laulamisessa sekä äänenkäytön harjoittelemisessa leikin ja laulun avulla. Kuorolaiset opettelevat kuorolaulamiseen liittyviä alkeita ja ryhmässä toimimista. Kuoron ohjelmistossa on perinteisiä ja uusia lastenlauluja sekä kansanlauluja. Voxin muskarikuoro valmentaa jatkamaan kuoroharrastusta myöhemmin muissa Vox Aurean kuoroperheen kuoroissa.


Kuoroa johtaa Matilda Kangas.


NOLLAKAKKOSET


Nollakakkoset-kuorossa opitaan kuorolaulun alkeita. Iloisessa ja toiminnallisessa ilmapiirissä opitaan äänenkäyttö- ja ryhmätyötaitoja. Kuoron ohjelmisto koos­tuu perinteisistä ja uudemmista lastenlauluista sekä kan­sanlauluista. Nolla­Kakkosissa laulaminen val­mentaa musiikkiluokalle pyrkimis­tä ja hakeutumista kuoroperheen vanhempien laulajien kuoroihin Kolme­Kuutosiin ja Vox Aureaan.


Kuoroa johtaa Meritta Lautamäki

KOLMEKUUTOSET


KolmeKuutoset-kuorossa on iältään 9 -12 -vuotiaita laulajia vuodesta riippuen 30 - 40. KolmeKuutosissa oppilaat totuttelevat kuorotyöskentelyyn ja taitojen edistyessä heillä on mahdollisuus pyrkiä edustuskuoroon Vox Aureaan.

Kolmekuutosten ohjelmistossa on perinteisiä lapsikuorolauluja, kansanlauluja, musiikkia meiltä ja maailmalta sekä hengellistä musiikkia.


Kuoroa johtaa Suvi Airaksinen (FM, KM).

Vox Aurean Tuki Ry

Puistokatu 7-9, 40100 Jyväskylä

050 - 572 6218

Follow us

Facebook

Instagram

YouTube